ARTJ Checked Knitted Top (Made in Korea)

$279.0

訂貨需時7-14個工作天

  

✔️今期我哋入咗啲韓國製造嘅衫, 質素非常好! 做個限時優惠全部-100

✔️呢件格仔針織有少少公主袖, 視覺上會覺得手臂幼D

✔️彈力非常強

ARTJ Checked Knitted Top (Made in Korea)

$499->$279

S40 B103 L58cm

SKU: 27431 分類: , , ,
Updating…
  • 購物車內無任何商品