Gucci Ace Sneakers

$499.0

清除
  

✔️Gucci Psychedelic Collection魔幻跳跳糖系列

✔️呢款Ace sneakers cool, 經典雙G logo同彩色星星相互交融

✔️採用意大利原版小牛皮, 做咗激光噴繪工藝, 豆豆雷射非常整齊又有層次感

✔️內里牛皮

Gucci Ace Sneakers

$499

35-39

Size

, , , ,

SKU: W32645 分類: , ,
Updating…
  • 購物車內無任何商品