Gucci Shawl (Grey/ Brown/ Black)

$199.0

清除
  

✔️又有筍貨, 廠貨年底減價

✔️我哋一於開個最抵嘅價大家, unisex , 男女都啱魷魚襯

✔️羊絨料, 超級無敵軟綿綿

Gucci Shawl (Grey/ Brown/ Black)

$2399-> $199

30*180cm

SKU: CS89674 分類: , ,
Updating…
  • 購物車內無任何商品