RB Ethnic Switched Pleated One piece (Rusty Wine)

$1,200.0$299.0

已售完

✔️原價成萬三円嘅日本貴牌Rose Bud 呢條連身裙非常靚

✔️佢一半係淨色, 另一半就做咗百摺, ethnic patterns都好stylish , 仲有條ribbon 鬆鬆地綁住都好型㗎

✔️後邊有鈕, 有黑色同鐵銹紅兩色選擇

NW00191117

RB Ethnic Switched Pleated One piece (Black/ Rusty Wine)

$1200>$299

S40 B108 L112cm

貨號: NW00191117A分類: , ,
Updating…
  • 購物車內無任何商品