SMO2 2-way Dots Pockets One Piece

$279.0

已售完

✔️貴牌SMO2呢件兩着波點裙原價差唔多8000Yen

✔️前後兩著, 我就係扣鈕同綁蝴蝶結嗰面喺前邊, 日本model就係另一面

✔️ 腰位可以綁蝴蝶結, 兩側有袋

FS 20043

SMO2 2-way Dots Pockets One Piece

$499-> $279

S40 B120 L110cm

貨號: FS 200433 分類: , ,
Updating…
  • 購物車內無任何商品